Tải module tích hợp

Module tích hợp nạp thẻ cào cho MVCore


MVcore là hệ thống web MU phổ biến bên cạnh NwebMU và SwebMU. Tuy nhiên, code web này còn mới nên chưa có nhiều module tích hợp nạp thẻ hổ trợ.
Nhân dịp mình vừa làm xong module này, trên tinh thần chia sẽ cùng phát triển, mình đăng lên cho ai cần.

 

Cài đặt

Bước 1: Upload toàn bộ thư mục trên trong file upload vào thư mục web

Bước 2: Lấy các thông tin merchant_id, api_user,  api_password tại https://sv.gamebank.vn/user/tich-hop-the-cao cập nhập vào ffile pages/Payment_System.php

(Lưu ý: đây là tài khoản nhận tiền ở gamebank)

Bước 3: Sửa file index.php trong thư mục themes để hiển thị menu nạp thẻ

Bước 4: Sửa file admincp/theme/index.php để hiển thị menu danh sách thẻ nạp